KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Orf ve Yaratıcı Drama Eğitimi

Orf ve Yaratıcı Drama Eğitimi

Orff Metodu Nedir?

“Orff yaklaşımı” olarak da anılan bu eğitim, besteci Carl ORFF ve dansçı Gunild KEETMAN tarafından geliştirilmiştir.Geneline bakıldığında müzik ve hareket eğitimi olarak tanımlanabilir. Temelde her insanda var olan, duygularını ritm, müzik ve hareketle anlatabilme dinamiğinin bu eğitimle açığa çıkarılması prensibine dayanır.

Orff eğitimi, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik bir eğitimdir. Bu yöntemle amaç çocukların yaratıcılığını geliştiriken, eğlenirken öğrenmesini sağlamaktır. Müzikle dans eden, hareket eden, konuşan, müziğe söz giydiren (söz yazan)kısacası müzik aracılığıyla kendini ifade eden çocuk bu esnada aslında müziğin içine yavaş yavaş girmiş ve bir takım kavramlarıfarkında bile olmadan öğrenmeye başlamıştır. Sözün özü her çocuğun birden bir çalgı öğrenmesinden önce orff eğitimi alıp müziği yaşaması, içerlemesi ve böylece bilgi birikiminin olması kesinlikle şarttır.

 Orff Metodunun Faydaları Nelerdir?

Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metottur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar.

Başvuru Yap