KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

ÇOCUK TESTLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

ÇOCUK TESTLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanları, Özel Eğitimciler ve bu bölümlerde okuyan 3. Sınıf ve 4 Sınıf öğrencileri. Eğitimin Amacı: 2 adet projektif testten oluşan bu paketteki testlerin uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti

Eğitimin Tanıtımı: Ülkemizde projektif testler içerinde çocuklar için en çok kullanılan CAT (Children Apperception Test), bear cümle tamamlama Testi klinik alanda olduğu kadar, okullarda, okul önce eğitim kurumlarında,  endüstri psikolojisi, gelişim- psikolojisi gibi  non-klinik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

Eğitim Programı: Eğitim süresi … gündür. Programda testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, yorumlanması ve nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir.

. Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T.): C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmuştur. Kız, erkek 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir.

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler çocuklardaki davranış problemleri ve nedenleri konusunda bilgi vermek, çocuğun anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:  Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5yaş 6 ay - 6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.

. Peabody Kelime Anlama Testi: Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar.

. Ankara Gelişim Envanteri (AGTE): 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

. Gessel Testi:

1-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zekâ düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

. Good enoggh-harris bir insan çizim testi: Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka,alt psikoloji

Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.

Kimlere uygulanabildiği: 5-9 yaş çocuklarına

Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır.

. Frankfurter Dikkat Testi: 60-70 aylık çocuklar için uygulanır. Frankfurter Dikkat Testi ile okula başlayan çocuğun dikkati ölçülmekte, okula henüz yeni başlamışken dikkat sorunu olanlar tespit edilmektedir.

. Beier Cümle tamamlama Testi: Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.  Beier Cümle Tamamlama Testinin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır

Başvuru Yap